Bc. Alena Vobejdová

Bakalářská práce

Historický vývoj a způsoby zpracování komiksů

Historical evolution and methods of processing of comic books
Anotace:
Práce je věnována stručným dějinám komiksu a jeho zpracování s vývojem jednotlivých technologií. Popisuje jednotlivé kroky procesu zpracování komiksu v rámci průmyslu, vybavení, osoby podílející se na tvorbě komiksu a časovou náročnost práce. Dále se zabývá metodami tónování a separace barev z hlediska historického vývoje a vlivu na zpracování komiksů.
Abstract:
This work deals with a brief history of a comic book and its processing with emergence of individual technologies. It describes the individual steps of creating a comic book within the frame of industry, equipment, people working on the comic book and the time-consuming process. Furthemore, the work deals with the process of halftoning and colour separation from the view of historical evolution and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 7. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 8. 2014
  • Vedoucí: Ing. Kristián Petruf

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Vobejdová, Alena. Historický vývoj a způsoby zpracování komiksů. Pardubice, 2014. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická

Univerzita Pardubice

Fakulta chemicko-technologická

Bakalářský studijní program / obor:
Polygrafie / Polygrafie