Matěj Lukáš

Bakalářská práce

Vztah True Money Supply k alternativním makroekonomickým ukazatelům v ČR

The relationship of True Money Supply to the standard and alternative economic indicatators in the Czech republic
Anotace:
Cílem práce je otestovat, zdali peněžní agregát rakouské školy True money supply (TMS) dosahuje lepšího vzájemného vztahu s národním důchodem a inflací, než ekonomií hlavního proudu využívaný agregát M2. Smyslem tohoto testování je, že TMS má podle rakouských ekonomů stát na koherentním teoretickém základu, zatímco M2 byl sestaven s využitím statistických metod. Aby došlo ke koherentnímu srovnání, …více
Abstract:
The goal of this thesis is to test, whether the Austrian school monetary aggregate - True money supply (TMS) reaches a better mutual relationship with national income and inflation than the aggregate M2 used by the mainstream economics. The purpose of this test is the fact that according to the austrian economists TMS is supposed to be based on a coherent theoretical background, whereas M2 was created …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 3. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 9. 2012
  • Vedoucí: Miroslav Svoboda
  • Oponent: Daniel Šťastný

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/33408

Vysoká škola ekonomická v Praze

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomie a hospodářská správa / Ekonomie