Bc. Veronika JELÍNKOVÁ

Diplomová práce

Delikvence a kriminalita páchaná mladistvými

Delinquency and crime committed by juveniles
Anotace:
Tématem diplomové práce je delikvence a kriminalita páchaná mladistvými. Teoretická část tedy zahrnuje pojmy o problematice delikvence a kriminality mladistvých v naší společnosti, seznamuje s historií kriminality mladistvých v posledních letech a poukazuje na příčiny vzniku delikventního chování, rizikové faktory a možnosti prevence. V praktické části se můžeme, pomocí uskutečněného rozhovoru a doplňujícího …více
Abstract:
The thesis deals with delinquency and crime committed by juveniles. The theoretical part of it includes terms on the issue of juvenile delinquency and crime in our society, to the history of juvenile delinquency in recent years and points to the causes of delinquent behavior, risk factors and prevention possibilities. In the practical part, I made the interview and questionnaire with additional social …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 3. 2011
Identifikátor: 17961

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Alena Plšková

Citační záznam

Jak správně citovat práci

JELÍNKOVÁ, Veronika. Delikvence a kriminalita páchaná mladistvými. Brno, 2011. diplomová práce (Mgr.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 29. 03. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta humanitních studií

Magisterský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika