Bc. Terezie Součková

Bakalářská práce

Mateřská škola jako podnětné prostředí pro vstup dítěte do základní školy

Kindergarten as inspiring environment for the child's entry to primary school
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá podnětným prostředím v mateřské škole a jeho vlivem na rozvoj jedince. Charakterizuje podnětnost prostředí mateřské školy se zvláštním zřetelem na přípravu pro vstup dítěte do základní školy. Pozornost je věnována školní zralosti i školní připravenosti ve všech dimenzích, a to v kontextu vlivu podnětného prostředí. Výzkumné šetření je věnováno hodnocení současného stavu podnětnosti …více
Abstract:
The bachelor thesis deals with the challenging environment in the kindergarten and its influence on the development of the individual. It depicts the inspiring kindergarten environment with special emphasis on preparing for the child's entry to primary school. Attention is paid to school maturity and school readiness in every respect, ragarding the effect of the stimulating environment. This research …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 5. 2014
  • Vedoucí: doc. PaedDr. Hana Horká, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta