Theses 

Mateřská škola jako podnětné prostředí pro vstup dítěte do základní školy – Bc. Terezie Součková

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Zpět na vyhledávání

Bc. Terezie Součková

Bachelor's thesis

Mateřská škola jako podnětné prostředí pro vstup dítěte do základní školy

Kindergarten as inspiring environment for the child's entry to primary school

Abstract: Bakalářská práce se zabývá podnětným prostředím v mateřské škole a jeho vlivem na rozvoj jedince. Charakterizuje podnětnost prostředí mateřské školy se zvláštním zřetelem na přípravu pro vstup dítěte do základní školy. Pozornost je věnována školní zralosti i školní připravenosti ve všech dimenzích, a to v kontextu vlivu podnětného prostředí. Výzkumné šetření je věnováno hodnocení současného stavu podnětnosti mateřské školy.

Abstract: The bachelor thesis deals with the challenging environment in the kindergarten and its influence on the development of the individual. It depicts the inspiring kindergarten environment with special emphasis on preparing for the child's entry to primary school. Attention is paid to school maturity and school readiness in every respect, ragarding the effect of the stimulating environment. This research is dedicated to the evaluation of the current stimulating nature in kindergarten.

Keywords: Mateřská škola, podnětnost mateřské školy, dítě předškolního věku, učitel mateřské školy, rozvoj dítěte, školní zralost, školní připravenost, vstup do základní školy, Kindergarten, inspiring kindergarten, preschool age child, kindergarten teacher, child development, school maturity, school readiness, entry to primary school

Language used: Czech

Thesis defence

  • Date of defence: 29. 5. 2014
  • Supervisor: doc. PaedDr. Hana Horká, CSc.

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Složka Reference to the local database directory of the institution
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta


Go to top | Current date and time: 25/5/2019 19:55, Week 21 (odd)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz