Mgr. Tomáš Ehrenberger

Advanced ('rigorózní') thesis

Veřejná podpora v oblasti dopravy

State aid in the transport sector
Abstract:
Tato rigorózní práce pojednává o veřejné podpoře v oblasti dopravy. Obsah lze obecně rozdělit do tří oddílů. V první části se zabývám definicí pojmu veřejná podpora a vymezením jejich jednotlivých definičních znaků. Také představuji nejčastější formy veřejné podpory a otázku slučitelnosti veřejné podpory s vnitřním trhem. Pro usnadnění dalšího výkladu je do této části zařazen i krátký exkurz o službách …more
Abstract:
This thesis deals with state aid in the transport sector. Content of the thesis can be generally divided into three sections. The first part deals with the notion of state aid and definition of their respective characters. It also presents the most common forms of state aid and the rules for compatibility of state aid with the internal market. To facilitate further interpretation this section also …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 9. 1. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 26. 11. 2013
  • Reader: JUDr. David Sehnálek, Ph.D., Mgr. Milan Bumbálek

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Právnická fakulta