Mgr. Boris Brunner

Diplomová práce

Sportovní příprava dětí mladšího školního věku se zaměřením na basketbal, s důrazem na zvládnutí herních činností 1/1

Sports preparation of young learners with sight on basketball and with accent to mastered playing activities one on one
Anotace:
Diplomová práce je metodickou příručkou především pro učitele na 1. stupni ZŠ k nácviku herních činností jednotlivce v basketbale, neboť pro tuto věkovou kategorii v dostupné literatuře chybí. Kromě popisu her, manipulačních a herních cvičení zde najdete i obrázky s jejich schématem. Součástí diplomové práce je i CD s video ukázkami manipulačních cvičení a podle mého názoru u dětí nejoblíbenějších …více
Abstract:
This Diploma thesis „Sports preparation of young learners with sight on basketball and with accent to mastered playing activities one on one,“ is the methodical booklet especially for teachers of young learners to practise single playing activities in basketball, because the textbook like this is mising for this age group. Beside describing games, ball-handling and playing activities you can also find …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 5. 2007

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2007
  • Vedoucí: Mgr. Jaroslav Vrbas, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta