Zuzana Slámová

Bakalářská práce

Svobodný přístup k informacím v praxi: Pohled českých environmentálních organizací

Unrestricted access to information in practise: Perspective of czech environmental organizations
Anotace:
Bakalářská práce pojednává o problematice svobodného přístupu k informacím v České republice. Zaměřuje se na význam zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, jako služby občanům a také na jeho význam pro fungování demokratického státu. Pomocí kvantitativní analýzy odpovědí na žádosti o informace získaných od krajských úřadů a statutárních měst a kvalitativních rozhovorů se zaměstnanci …více
Abstract:
The bachelor thesis deals with issue of free access to information in the Czech Republic. It focuses on the importance of Act No. 106/1999 Coll., On free access to information as a service to citizens, as well as on its importance for the functioning of a democratic state. Using quantitative analysis of the requests for information received from regional authorities and statutory cities and qualitative …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2018
  • Vedoucí: Mgr. Vendula Zahumenská, Ph.D.
  • Oponent: doc. PhDr. Jan Činčera, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií