Bc. Jaromír TOMEČEK, DiS.

Diplomová práce

Metodika implementace konceptu RIA interaktivní aplikace do dříve vytvořených webových aplikací

Methodology of implementing the interactive application concept into the old web-based applications
Anotace:
Cílem práce je prozkoumat a existující client-side frameworků na bázi JavaScriptu. Následně popsat architekturu webových aplikací (např. MVC, MVW) a nalézt vhodné migrační schém pro nejvíce rozšířéné architektury na platformě Java. Práce popisuje vytvoření vlastní metodiky a podpůrných afrtifaktů pro migraci stávající webové aplikace na platformě Java EE na aplikaci vyhovující konceptu RIA. Práce ověřuje …více
Abstract:
This diploma aims to explore existing client-side frameworks based on JavaScript. Subsequently it describes the architecture of web applications (eg. MVC, MVW) and finds the appropriate migration methodology and schemes for most common architectures on the Java platform. The thesis describes the creation of its own methodology and supporting archfacts for migrating an existing web application based …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 5. 2017
  • Vedoucí: RNDr. Jaroslav Žáček, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

TOMEČEK, Jaromír. Metodika implementace konceptu RIA interaktivní aplikace do dříve vytvořených webových aplikací. Ostrava, 2017. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Přírodovědecká fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

Přírodovědecká fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Informatika / Informační systémy