Zuzana Nosková

Diplomová práce

Guerilla marketing a jeho právní a reklamní aspekty

Guerilla marketing and its legal and advertising aspects
Anotace:
Tématem této diplomová práce je "Guerilla marketing a jeho právní a reklamní aspekty". Guerilla marketing je druh marketingového nástroje používaný při netradičních, inovativních a někdy až šokujících reklamních kampaních. Součástí práce je analýza právního prostředí upravující tuto oblast. Právní úprava reklamy v českém právním řádu spadá jak pod veřejnoprávní, tak i soukromoprávní regulaci. V rámci …více
Abstract:
The theme of this thesis is "Guerilla marketing and its legal and advertising aspects". Guerilla marketing is a type of marketing tool used for nontraditional, innovative and sometimes shocking advertising campaigns. This thesis contains an analysis of the legal environment regulating this subject. Legal regulation of advertisement in the Czech Republic is a part of both the public and private law …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 6. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2015
  • Vedoucí: Martin Boháček
  • Oponent: Milan Postler

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/45706