Theses 

Funkční zóny města Trutnova – Lucie HANUŠOVÁ

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Zpět na vyhledávání

JAN EVANGELISTA PURKYNĚ UNIVERSITY IN ÚSTÍ NAD LABEM

Faculty of Education

Master programme / field:
Secondary School Teacher Education / Uč. pro SŠ NJ-GEO

Lucie HANUŠOVÁ

Master's thesis

Funkční zóny města Trutnova

The functional zones of the town Trutnov

Abstract: Diplomová práce se zabývá vývojem města Trutnova z hlediska funkčních zón. Jedná se o průmyslovou zónu, obytnou zónu, dopravní zónu, zónu zeleně, rekreační zónu a obchodní zónu. Záměrem je nejen zdokumentování vývoje jednotlivých zón, ale také porovnání stavu těchto funkčních zón v roce 1980 a v roce 2008. Základním zdrojem informací se stal Územní plán města Trutnova z roku 1980 a poslední z roku 1998, doplněn o aktuální změnu v roce 2008. Teoretickou část práce doplňuje mapová dokumentace, která čtenáři přiblíží rozdílnost stavu jednotlivých funkčních zón ve sledovaných obdobích. Zároveň práce poslouží jako cenný materiál pro pedagogickou praxi na základních a středních školách. Na základě uvedených údajů žáci snáze pochopí vazby mezi jednotlivými funkčními zónami.

Abstract: This thesis covers Trutnov´s developement from the point of functional zones. The work deals with industrial, residential, traffic, urban green, recreational and trade areas. The purpose of this work is not only to document each area´s development but also to compare state of these areas from 1980 to 2008. Trutnov´s zoning plan from 1980 and the latest one - originally from 1998 ? which was upadted in 2008 were used as main resources. Theoretical part is completed by a map documentation, which describes differences between the state of particular functional zones observed. The work is also a valuable material for primary and secondary school pedagogical practice. On the ground of the facts stated students will easily understand the bonds between each functional area in Trutnov.

Keywords: město Trutnov, funkční zóna, územní plán města, průmyslová zóna, obytná zóna, zóna dopravy, zóna zeleně, rekreační zóna, zóna obchodu

Language used: Czech

  • Date on which the thesis was submitted / produced: 24. 3. 2010

Thesis defence

  • Date of defence: 27. 4. 2010
  • Supervisor: Milan Bursa, CSc.

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 24. 03. 2010

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta

The right form of listing the thesis as a source quoted

HANUŠOVÁ, Lucie. Funkční zóny města Trutnova. Ústí nad Labem, 2010. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta


Go to top | Current date and time: 27/5/2019 01:23, Week 22 (even)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz