Ing. Lukáš VALDA

Disertační práce

Metody a algoritmy pro vyrovnávání napětí sériově řazených lithiových článků v akumulátorových sestavách

Anotace:
Tato práce se zabývá problematikou vyvažování sériově řazených lithiových článků v akumulátorových sestavách, přičemž se zaměřuje především na články typu Li-ion. První část práce obsahuje popis jednotlivých typů nevyvážeností, jejich příčin, projevů a důsledků a diskutuje možnosti jejich potlačení či eliminace s využitím aktivních a pasivních metod vyvažování s ohledem na efektivitu. Dále jsou uvedeny …více
Abstract:
This thesis deals with the issue of balancing series-connected lithium cells in battery-packs, primarily focusing on Li-ion. The first part contains the description of the types of imbalances and their causes, manifestations and consequences, and discusses options for their suppression or elimination using active and passive methods of balancing with respect to efficiency. The following are the most …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 9. 2016
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

Citační záznam

Jak správně citovat práci

VALDA, Lukáš. Metody a algoritmy pro vyrovnávání napětí sériově řazených lithiových článků v akumulátorových sestavách. Plzeň, 2016. disertační práce (Ph.D.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta elektrotechnická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta elektrotechnická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta elektrotechnická

Doktorský studijní program / obor:
Elektrotechnika a informatika / Elektronika

Práce na příbuzné téma