Terezie Zárubová

závěrečná práce studenta vyššího odborného studia

Etická dilemata v sociální práci se seniory

Anotácia:
Tato absolventská práce se zabývá etickými dilematy, které se objevují v sociální práci se seniory. Cílem je navrhnout systematický postup způsobu řešení etických dilemat. Teoretická část práce se odkazuje jak na možnosti předcházení etických dilemat prostřednictvím specifických metod práce se seniory, tak na možnosti řešení etických dilemat za pomoci Etického kodexu asociace vzdělavatelů sociální …viac
Abstract:
This graduate thesis deals with ethical dilemmas that appear in social work with the elderly. The aim is to propose a systematic approach of how ethical dilemmas are addressed. The theoretical part of the thesis refers both to the possibilities of preventing ethical dilemmas through specific methods of work with the elderly, as well as to the possibilities of solving ethical dilemmas with the help …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 5. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 6. 2020
  • Vedúci: Mgr. Vlastimil Vohánka, Ph.D.
  • Oponent: ThLic. Michal Umlauf

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc