Mgr. Pavel Koukal

Advanced ('rigorózní') thesis

Zadávání právních služeb v režimu zákona o zadávání veřejných zakázek

Public procurement of legal services under new public procurement law
Abstract:
Tato práce je primárně zaměřena na vymezení způsobů zadávání právních služeb po nabytí účinnosti nové právní úpravy zadávání veřejných zakázek ve srovnání s předchozí právní úpravou. Autor se nejprve zaměřuje na samotné vymezení pojmu „poskytování právních služeb“ a osobám, které jsou oprávněné tyto služby poskytovat. V dalším textu práce jsou shrnuty základní způsoby zadávání právních služeb, přičemž …more
Abstract:
This thesis is primarily focused on defining the ways in which legal services may be procured after the new public procurement legislation became effective, in comparison with the previous legislation. At first, the author is focused on the definition of the term “providing legal services” and the definition of persons, who are authorized to provide this kind of services. The following text summarizes …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 21. 6. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 5. 3. 2018
  • Reader: JUDr. Stanislav Kadečka, Ph.D., doc. JUDr. Pavel Mates, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Právnická fakulta