Mgr. Pavel Koukal

Advanced ('rigorózní') thesis

Zadávání právních služeb v režimu zákona o zadávání veřejných zakázek

Public procurement of legal services under new public procurement law
Anotácia:
Tato práce je primárně zaměřena na vymezení způsobů zadávání právních služeb po nabytí účinnosti nové právní úpravy zadávání veřejných zakázek ve srovnání s předchozí právní úpravou. Autor se nejprve zaměřuje na samotné vymezení pojmu „poskytování právních služeb“ a osobám, které jsou oprávněné tyto služby poskytovat. V dalším textu práce jsou shrnuty základní způsoby zadávání právních služeb, přičemž …viac
Abstract:
This thesis is primarily focused on defining the ways in which legal services may be procured after the new public procurement legislation became effective, in comparison with the previous legislation. At first, the author is focused on the definition of the term “providing legal services” and the definition of persons, who are authorized to provide this kind of services. The following text summarizes …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 6. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 3. 2018
  • Oponent: JUDr. Stanislav Kadečka, Ph.D., doc. JUDr. Pavel Mates, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta

Masaryk University

Faculty of Law

Advanced ('rigorózní řízení') programme / odbor:
Law and Legal Science / Law