Aneta DAIKA

Bakalářská práce

Měření deformací pomocí digitální korelace obrazu.

Deformation measurements by Digital Image Correlation
Anotace:
Předkládaná práce se věnuje měření bezkontaktní optickou metodou dvoudimenzionální digitální obrazové korelace. Digitální obrazová korelace je efektivní nástroj ke kvantitativnímu vyhodnocení deformace na povrchu tělesa. Metodika obrazové korelace je v práci systematicky vysvětlena a navíc je provedena rešerše dalších optických bezkontaktních metod. Dále jsou provedena experimentální měření na vzorcích …více
Abstract:
In this paper, two-dimensional digital image correlation (2D DIC) is introduced. It is a whole-field and non-contact measuring method commonly used in the field of experimental mechanics. Digital image correlation is a practical and effective tool for quantitative in-plane deformation measurement. The fundamental idea of the optical correlation-based measurement technique is to solve the correspondence …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 5. 2011
Zveřejnit od: 1. 1. 2099

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 6. 2011
  • Vedoucí: Ing. Robert Zemčík, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

DAIKA, Aneta. Měření deformací pomocí digitální korelace obrazu.. Plzeň, 2011. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta aplikovaných věd

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 31. 05. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta aplikovaných věd
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na
http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/