Maya Humbatova

Diplomová práce

Green Marketing - a Case for Electric Vehicles

Zelený Marketing: Elektrické Automobily
Anotace:
Od nástupu "Velké deprese" v rámci finanční a ekonomické krize v letech 2008 až 2009 a v důsledku prohlubování krize eurozóny vyvstává čím dál více otazníků nad omezenou kapacitou lidského rozvoje. V akademické sféře vzkvétá teorie trvale udržitelného rozvoje představující komplexní přístup ke společenské, ekonomické a institucionální sféře. Tato práce zkoumá paradigma zvané "zelený marketing" (Green …více
Abstract:
Afterwards the last 'Great Depression' of the years 2008-2009, and the deepening of the Euro-zone crisis more and more ideas evolve around the limited capacities of our development. Sustainable development as an approach to social, economic, and institutional realities is flourishing amongst the scholars. The master thesis investigates the paradigm called Green Marketing with its possibilities as well …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 11. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 2. 2014
  • Vedoucí: Gina Cook
  • Oponent: Aleš Lisa

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/43704

Vysoká škola ekonomická v Praze

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / International Business - Central European Business Realities

Práce na příbuzné téma

Všechny práce