Ing. Martin Douša

Master's thesis

Stanovení vlastností textilie pomocí víceosé napjatosti

Determination of textile qualities using a multiaxial tenseness.
Anotácia:
Diplomová práce se zabývá stanovením mechanických vlastností netkané textilie používané pro tvarové lisování za tepla. Ze zjištěných základních mechanických vlastností byl vytvořen simulační model materiálu, pomocí kterého bylo následně zjišťováno chování materiálu při namáhání. V rešeršní části jsou uvedeny různé typy mechanických zkoušek, které jsou blízké namáhání materiálu při jeho zpracování. …viac
Abstract:
The thesis deals with the determination of mechanical properties of non-woven fabrics used for hot shape pressing. From ascertained basic mechanical properties has been created a simulation model of the material, which was then used to investigate its behavior in high strain. The research section discusses the various types of mechanical tests that are close to the material strain during processing …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2015
  • Vedúci: Ing. Ondřej Novák, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Douša, Martin. Stanovení vlastností textilie pomocí víceosé napjatosti. Liberec, 2015. diplomová práce (Ing.). Technická univerzita v Liberci. Fakulta textilní

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Technická univerzita v Liberci, Fakulta textilní
Vázaný výtisk práce je dostupný v knihovne: UKN