Bc. Jakub Křenek

Bakalářská práce

Jakými způsoby využívají geolokační sociální síť Foursquare její uživatelé ke kontrole a regulaci soukromí na ní

Ways of control and regulation of privacy on Foursquare, a geosocial network, by its users
Anotace:
Práce se v teoretické části zabývá otázkou soukromí, přičemž klade důraz na psychologický pohled. Rešeršuje existující literaturu, srovnává uváděné informace a dává je do souvislostí v kontextu geolokační sociální sítě Foursquare, kterou také popisuje. V závěru teoretické části si klade výzkumnou otázku, která zní: Jakými způsoby využívají geolokační sociální síť Foursquare její uživatelé ke kontrole …více
Abstract:
Working with the theoretical part deals with issues of privacy, with an emphasis on the psychological point of view. Rešeršuje existing literature, compares the provided information and puts them in context in the context of geolocation social network Foursquare, which also describes. In conclusion, the theoretical aims of the research question is: How to use geolocation social network Foursquare its …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 5. 2013
  • Vedoucí: Mgr. et Mgr. Hana Macháčková, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Anna Ševčíková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Mediální a komunikační studia / Psychologie

Práce na příbuzné téma