Bc. Ilona Dvořáková

Diplomová práce

Rozhlasový dokument jako specifický formát na pomezí literatury, divadla, hudby a zvukového umění

Radio documentary as a specific format at the intersection of literature, theatre, music and audio art
Anotace:
Tato diplomová práce mapuje vývoj rozhlasového dokumentu a featuru v souvislostech s vývojem rozhlasových žánrů, uměleckých prvků, zvukového umění a nových technologií. Primárně je zaměřena na české rozhlasové prostředí, připomíná ale i zásadní milníky mezinárodní rozhlasové dokumentární tvorby, jako je například Peterem Leonhardem Braunem založená The International Feature Conference a další prestižní …více
Abstract:
This Master's thesis explores the development of the radio documentary and feature in the context of the development of radio genres, artistic elements, audio art and new technologies. The thesis primarily focuses on the Czech radio environment. However, it does not ignore the essential milestones of the international radio documentary-making, such as The International Feature Conference founded by …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 1. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 2. 2013
  • Vedoucí: Mgr. Viktor Pantůček, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Martin Flašar, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Srovnávací a uměnovědná studia