Karel HAMBERGER

Bakalářská práce

Altneuhaus, Herrenstein a Schwarzenschwall - zhodnocení významu a pozice tří hradů v historickém Chebsku

Alt Neuhaus, Herrenstein a Schwarzenschwall - evaluate the importance and position of the three castles in the historic district of Cheb
Anotace:
Práce se zabývala třemi hrady ležícími v historickém Chebsku, jejichž zakladatele lze hledat mezi příslušníky mocného ministeriálního rodu v oblasti. Ti zdejší oblast kolonizovali. Jde o pány z Falkenbergu. Tyto hrady se staly součástí jejich panství, jehož jádro se rozprostíralo okolo řeky Lesní Naaby.
Abstract:
This work deals with three castles, located in the historical district of Cheb. Their founder was powerfull ministerial family - Falkenberg family. They are in this region promote colonization. These castles have become part of their domain, the core was tied to the river Waldnaab.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2013
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: JUDr. Vilém Knoll, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HAMBERGER, Karel. Altneuhaus, Herrenstein a Schwarzenschwall - zhodnocení významu a pozice tří hradů v historickém Chebsku. Plzeň, 2013. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická