Bc. Petra Boušková

Bakalářská práce

Zobrazení postavy výměnkáře v české próze 2. poloviny 19. století

The portrayal of inhabitants of accessory dwellings in the Czech prose of the second half of the 19th century
Anotace:
Bakalářská diplomová práce se zabývá zobrazením výměnkářů v české próze 2. poloviny 19. století. Detailně se zaměřuje na zobrazení výměnkářů u třech autorů: Vítězslava Hálka, Karla Václava Raise a Josefa Karla Šlejhara. Cílem práce je postihnout různá zobrazení výměnkářů v 2. polovině 19. století, provést jejich srovnání a určit, v čem se jednotlivá pojetí liší.
Abstract:
The bachelor´s diploma thesis is focused on the portrayal of inhabitants of accessory dwellings in the Czech prose of the second half of the 19th century. Special attention is paid to these depictions in the works of three authors: Vítězslav Hálek, Karel Václav Rais and Josef Karel Šlejhar. The aim of the thesis is to list and compare various portrayals of accessory dwellings inhabitants in the second …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 1. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2014
  • Vedoucí: Mgr. Michal Fránek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta