Bc. Radka Bolanová

Diplomová práce

Společné aspekty rodinného prostředí u sebepoškozujících se jedinců v období dospívání

Common aspects of family environment in the self-harming individuals in adolescence
Anotace:
Diplomová práce „Společné aspekty rodinného prostředí u sebepoškozujících jedinců v období dospívání“ se zabývá aktuální problematikou záměrného sebepoškozování. Teoretická část práce je koncipována do čtyř kapitol. První popisuje období dospívání, včetně osobnosti pubescenta a adolescenta. Druhá je věnována rodině, jakožto nejvýznamnějšímu činiteli ze všech sociálních skupin, které na dospívající …více
Abstract:
Thesis "Common aspects of family environment on individuals self-harm in adolescence " deals with current issues of deliberate self-harm . The theoretical part is divided into four chapters. The first describes the period of adolescence, including puberty and adolescent personality . The second is devoted to family, as the most important factors of all social groups for teens fundamentally operates …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 5. 2013
  • Vedoucí: doc. MUDr. Petr Kachlík, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Dagmar Přinosilová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta