Theses 

Daňové a účetní souvislosti příspěvkové organizace – Bc. Stanislava Sojková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Stanislava Sojková

Diplomová práce

Daňové a účetní souvislosti příspěvkové organizace

Tax and accounting connections of allowance organization

Anotace: V diplomové práci „Daňové a účetní souvislosti příspěvkové organizace“ se zabývám analýzou účetního a daňového režimu příspěvkové organizace a její následnou komparací s jinými právními formami organizací. První část je zaměřena na právní vymezení příspěvkové organizace. V druhé části se věnuji analýze účetního a daňového režimu střední školy s právní formou příspěvkové organizace. V poslední části provádím komparaci účetního a daňového režimu příspěvkové organizace, obecně prospěšné společnosti a společnosti s ručením omezeným.

Abstract: In the theses „Tax and accounting connections of allowance organization“ I analyze accounting and tax regimes of allowance organization and consecutively compare them with other legal forms of organizations. First part of the thesis deals with a legal definition of allowance organization. Second part is focused on the analyses of accounting and tax regimes of czech high school with a legal status of allowance organization. The final part then compares accounting and tax regimes of allowance organizations, public service companies and limited liability companies in general.

Klíčová slova: daně, účetnictví, střední škola, příspěvková organizace, nezisková organizace, Tax, accountancy, high school, allowance organization, non-profit organization

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 9. 2011
  • Vedoucí: Ing. Jarmila Zaviačičová
  • Oponent: Ing. Tereza Šinkyříková

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 5. 2019 19:17, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz