Veronika KALUŽOVÁ

Bakalářská práce

Teaching English conversation at elementary schools and parallel years at grammar schools

Teaching English conversation at elementary schools and parallel years at grammar schools
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá výukou anglické konverzace na základních školách a tomu odpovídajících ročnících gymnázií. Zaměřuje se především na aktivity, materiály a jinými součástmi výuky anglického jazyka, které mohou ovlivňovat rozvoj komunikačních schopností žáků. Zároveň se snaží posoudit, do jaké míry jsou tyto složky komunikativní a oba typy škol z tohoto hlediska srovnat. Mimo to se pokouší …více
Abstract:
This bachelor thesis is to deal with English conversation teaching at elementary schools and parallel grades at grammar schools. It focuses mainly on activities, materials and other aspects of the English language teaching which might have an impact on students? communicative abilities development. Moreover, the aim of the thesis is to examine how communicative English lessons are and compare both …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 4. 2012
Zveřejnit od: 19. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Markéta Bilanová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KALUŽOVÁ, Veronika. Teaching English conversation at elementary schools and parallel years at grammar schools. Ostrava, 2012. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 19.4.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 19. 4. 2012 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Filozofická fakulta