Bc. Lenka Dvořáková

Master's thesis

Partnerské vztahy v evoluční perspektivě

Partnerships in evolutionary perspective
Abstract:
Diplomová práce pojednává o partnerských vztazích v evoluční perspektivě. Zabývá se soužitím mezi lidmi z pohledu Ericha Fromma, jako protiklad Frommových úvah je předloženo myšlení sociálních biologů. V první části je nastíněna evoluce člověka, jeho chování, které je mu vrozeno a kterým se příliš neliší od zvířat. Hlavní částí diplomové práce je zamyšlení nad vztahy založenými na lásce nebo na pudovém …more
Abstract:
The thesis deals with the relationships with their partners in an evolutionary perspective. It deals with the coexistence between people from the perspective of Erich Fromm, in contrast, Fromm's reasoning is presented to the social thinking of biologists. The first section outlines the evolution of man, his behavior, which he inherited and which are not much different from animals. The main part of …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 2. 5. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 7. 6. 2011
  • Supervisor: PhDr. Milan Valach, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masaryk University

Faculty of Education

Master programme / field:
Teacher Training for Primary and Lower Secondary Schools / Lower Secondary School Teacher Training in Civics

Theses on a related topic