Bc. Lenka Dvořáková

Diplomová práce

Partnerské vztahy v evoluční perspektivě

Partnerships in evolutionary perspective
Anotace:
Diplomová práce pojednává o partnerských vztazích v evoluční perspektivě. Zabývá se soužitím mezi lidmi z pohledu Ericha Fromma, jako protiklad Frommových úvah je předloženo myšlení sociálních biologů. V první části je nastíněna evoluce člověka, jeho chování, které je mu vrozeno a kterým se příliš neliší od zvířat. Hlavní částí diplomové práce je zamyšlení nad vztahy založenými na lásce nebo na pudovém …více
Abstract:
The thesis deals with the relationships with their partners in an evolutionary perspective. It deals with the coexistence between people from the perspective of Erich Fromm, in contrast, Fromm's reasoning is presented to the social thinking of biologists. The first section outlines the evolution of man, his behavior, which he inherited and which are not much different from animals. The main part of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2011
  • Vedoucí: PhDr. Milan Valach, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro základní školy / Učitelství občanské výchovy pro základní školy

Práce na příbuzné téma