Mgr. Eva Rubaninská

Bakalářská práce

Aplikácia konceptov politických príležitostí a proti-hnutia na Hnutí Pro život ČR

Application of the concepts of political opportunities and counter-movement on Pro-life movement CR
Abstract:
This bachelor thesis analyses the float of requirements of the organization Pro-life movement Czech Republic in the years of 1999 till 2013, in context of changes of political opportunity structure as well as dynamics of countermovement. The theoretical part focuses on the description of used concepts. The analytical part describes whether and how the changes in political opportunities structure and …více
Abstract:
Táto bakalárska práca analyzuje vznášanie požiadaviek zo strany organizácie Hnutí Pro život ČR v rokoch 1999 až 2013 v súvislosti s premenami štruktúry politických príležitostí a dynamiky proti-hnutia. Teoretická časť sa sústredí na popis použitých konceptov a analytická časť popisuje, či a ako súvisia zmeny v štruktúre politických príležitostí a dynamike proti-hnutia s formou kladenia požiadaviek …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 5. 2014
  • Vedoucí: Mgr. et Mgr. Jiří Navrátil, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. et Mgr. Michal Mochťak, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií