Jana PELÍŠKOVÁ

Bakalářská práce

Analýza vybrané sociální sítě a její využití v marketingové komunikaci

Analysis of selected social network and its use in marketing communication
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá online marketingovou komunikací značek na Instagramu prostřednictvím influencerů. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části je zpracován úvod k probírané problematice, který zahrnuje definování základních termínů z oblasti marketingu, marketingové komunikace a sociálních médií. Následně jsou představeny nejvyužívanější sociální sítě se zaměřením …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with online marketing communication of brands on Instagram through influencers. The thesis is divided into theoretical and practical part. The theoretical part deals with an introduction to the issues discussed, which includes the definition of basic terms from the field of marketing, marketing communication and social media. Finally, the most used social networks are introduced …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2022
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Michal Mičík, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

PELÍŠKOVÁ, Jana. Analýza vybrané sociální sítě a její využití v marketingové komunikaci. Plzeň, 2022. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta ekonomická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta ekonomická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/