Ing. Liliia Demianchuk

Master's thesis

Implementing the PRINCE2 Project Management Method in an Existing Project Environment

Implementing the PRINCE2 Project Management Method in an Existing Project Environment
Abstract:
Tento výzkum je kvalitativní, empirický výzkum založený na případové studii společnosti XYZ, zejména jednoho z vývojových týmů XYZ - týmu FI-CA. Hlavním cílem práce je otestovat hypotézu, že metodika PRINCE2 může být přizpůsobena projektovému prostředí analyzované společnosti a kombinována s agilními koncepty, které příznivě ovlivňují stávající postupy, politiky a procesy, techniky týmu FI-CA. Přizpůsobení …more
Abstract:
This research is qualitative, empirical research, based on the case study of XYZ company, in particular, one of XYZ's development teams - the FI-CA team. The primary goal of the thesis is to test the hypothesis that PRINCE2 methodology can be tailored to the project environment of the analyzed company and combined with agile concepts, that positively affects existing procedures, policies, and processes …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 15. 5. 2020

Thesis defence

  • Date of defence: 25. 6. 2020
  • Supervisor: M. B.A. Tuck Lloyd Crawford MacRae
  • Reader: Ing. Petr Smutný, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta