Ing. Liliia Demianchuk

Diplomová práce

Implementing the PRINCE2 Project Management Method in an Existing Project Environment

Implementing the PRINCE2 Project Management Method in an Existing Project Environment
Anotace:
Tento výzkum je kvalitativní, empirický výzkum založený na případové studii společnosti XYZ, zejména jednoho z vývojových týmů XYZ - týmu FI-CA. Hlavním cílem práce je otestovat hypotézu, že metodika PRINCE2 může být přizpůsobena projektovému prostředí analyzované společnosti a kombinována s agilními koncepty, které příznivě ovlivňují stávající postupy, politiky a procesy, techniky týmu FI-CA. Přizpůsobení …více
Abstract:
This research is qualitative, empirical research, based on the case study of XYZ company, in particular, one of XYZ's development teams - the FI-CA team. The primary goal of the thesis is to test the hypothesis that PRINCE2 methodology can be tailored to the project environment of the analyzed company and combined with agile concepts, that positively affects existing procedures, policies, and processes …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 5. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 6. 2020
  • Vedoucí: M. B.A. Tuck Lloyd Crawford MacRae
  • Oponent: Ing. Petr Smutný, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta