Bc. Patrik Šugár

Master's thesis

Benchmarking jako nástroj zlepšení výkonnosti firmy

Benchmarking as a tool for improve business performance
Abstract:
Tato diplomová práce se zaměřuje na formulaci zlepšení výkonnosti vybrané stavební společnosti Belstav prostřednictvím moderní metody benchmarking. Tento nástroj představuje poměrně transparentní a univerzální metodu zjišťující diference mezi referenčními subjekty a důvody možných diferencí. Díky těmto aspektům je benchmarking metodou s narůstající implementací. Celá tato práce je rozdělena na dvě …more
Abstract:
This diploma thesis aims to formulate performance improvement of selected construction company Belstav through modern benchmarking. This tool is a fairly transparent and universal method for detecting differences between the reference entities and the reasons for differences. Thanks to these aspects, benchmarking is a growing implementation method. The whole thesis is divided into two basic parts, …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 25. 4. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 11. 6. 2018
  • Supervisor: Ing. Jana Kotěšovcová
  • Reader: Ing. Bc. Jiří Mihola, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • všem autentizovaným
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní