Mgr. Martina Forstová

Bakalářská práce

Domácí násilí jako sociálně patologický jev z pohledu trestního práva

Domestic Violence as a Socially - Pathological Phenomenon from the wiew of Criminal - Law
Anotace:
Tato bakalářská práce se věnuje domácímu násilí v České republice, tedy jevu, který je sociálním problémem každé společnosti. Domácí násilí není nový pojem, vyskytovalo se vždy, v posledních letech je však toto téma aktuální a dostává se do podvědomí společnosti, která se začala zabývat jeho řešením. Pro efektivní boj s domácím násilím je třeba komplexních změn zejména v trestním právu, dále je důležité …více
Abstract:
This bachelor thesis investigates the issue of domestic violence in the Czech Republic, a phenomenon which is a problem present in every society. Domestic violence is not a new concept as its occurrence can be traced throughout history. Nevertheless, in the recent years the issue of domestic violence has become especially topical and the societal awareness of this matter has resulted in the issue’s …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 10. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 1. 2014
  • Vedoucí: doc. JUDr. Josef Kuchta, CSc.
  • Oponent: prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta

Masarykova univerzita

Právnická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Právní specializace / Teorie a praxe přípravného řízení trestního