Barbora KONVIČNÁ

Bakalářská práce

Toxické a genotoxické látky v kosmetických a hygienických přípravcích

Toxic and genotoxic substances in cosmetic and hygienic products.
Anotace:
Tématem této bakalářské práce je problematika spojená s výskytem potencionálně rizikových látek v kosmetických a hygienických přípravcích. Práce se zabývá vysvětlením pojmů toxicita a genotoxicita a jejich nepříznivými účinky na lidský organismus. Hlavním cílem je charakterizovat potencionálně rizikové látky, které se v kosmetice vyskytují jako je triclosan, ftaláty, parabeny, hliník, formaldehyd a …více
Abstract:
This thesis engages in the issue of presence of potential risk substances in cosmetic and sanitary products. The thesis occupies with explaining the terms ?toxicity? and ?genotoxicity? and with their adverse impact on human organism. The main target is to characterize potential risk substances used in cosmetics, such as triclosan, phthalates, parabens, aluminium, formaldehyde and amines. According …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2016
Zveřejnit od: 25. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 5. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Zuzana Rybková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KONVIČNÁ, Barbora. Toxické a genotoxické látky v kosmetických a hygienických přípravcích. Ostrava, 2016. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 25.4.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 25. 4. 2016 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Přírodovědecká fakulta