Jakub Vancl

Master's thesis

Automatizace a vizualizace projektových nástěnek v konkrétním podniku

Automation and visualization project boards in the specific company
Anotácia:
Cílem práce je vytvořit a popsat řešení automatizace a vizualizace projektových nástěnek v konkrétním výrobním podniku, při čemž jsou využity metody a nástroje Business Intelligence. Projektovou nástěnku si v kontextu této práce lze představit jako uspořádaný souhrn informací, které je potřeba v rámci projektu sledovat. Vyskytují se zde tedy například informace o vyrobených kusech, nákladech na nekvalitu …viac
Abstract:
The aim of the work is create and describe solution of automation and visualization of project boards in the specific manufacturing company. Methods and tools of Business Intelligence are used in this process. Project board is arranged summary of information, which is part of the monitor, in this context. There is for example information about produced pieces, the cost of poor quality, project Scorecard …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 3. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 5. 2016
  • Vedúci: David Slánský
  • Oponent: Jan Pour

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/49405

Vysoká škola ekonomická v Praze

Master programme / odbor:
Aplikovaná informatika / Informační systémy a technologie