Anna CHADOVÁ

Bakalářská práce

Ošetřovatelská péče u klienta s perkutánní endoskopickou gastrostomií na oddělení následné péče

Nursing care for a client with percutaneous endoscopic gastrostomy at the Department of Subsequent Care.
Anotace:
Bakalářská práce byla rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části je popisována enterální výživa a perkutánní endoskopická gastrostomie. Teoretická část byla zakončena kapitolou o ošetřovatelské péči o klienty s PEG sondou. V praktické části byly určeny dva cíle. Prvním cílem bylo zmapovat specifika ošetřovatelské péče o klienty s perkutánní endoskopickou gastrostomickou sondou. …více
Abstract:
The bachelor thesis has been divided into a theoretical and a practical part. The theoretical part dealt with enteral nutrition, percutaneous endoscopic gastronomy. The theoretical part is concluded by a chapter about nursing clients with PEG probe. The practical part contains two aims. The first aim was to map out specifications of nursing clients with percutaneous endoscopic gastronomic probe. The …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: Mgr. Alena Polanová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

CHADOVÁ, Anna. Ošetřovatelská péče u klienta s perkutánní endoskopickou gastrostomií na oddělení následné péče. Č. Budějovice, 2019. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Zdravotně sociální fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Zdravotně sociální fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses 59ciyv 59ciyv/2
3. 5. 2019
Složky
Soubory
Bulánová, L.
4. 5. 2019
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.