Bc. Tereza Smutková

Diplomová práce

Srovnání učebnic přírodopisu v České a Slovenské republice

Comparison of biology textbooks in Czech Republic and Slovakia
Anotace:
Diplomová práce se zabývá problematikou hodnocení českých a slovenských učebnic přírodopisu. Učebnice jsou hodnoceny na základě didaktické vybavenosti a komplexní míry obtížnosti textu. Výzkumný vzorek tvoří 34 učebnic z pěti nakladatelství. V teoretické části je rozebírána učebnice jako prostředek výuky, dosavadní výzkum učebnic, popsán je výzkumný vzorek a podrobně rozebrány analytické a metodické …více
Abstract:
This Master´s thesis deals with the Czech and Slovak natural history textbook comparing. The textbooks are evaluated for their didactic quality and comprehensive extent of text difficulty. The research sample contains 34 textbooks from five publishing houses. In the theoretic part there were discussed textbooks as teaching means, previous textbook researches, there is described the research sample …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2012
  • Vedoucí: Mgr. Libuše Vodová, Ph.D.
  • Oponent: doc. RNDr. Zdeňka Lososová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta