Theses 

Kolektivní smlouva a kolektivní vyjednávání v DPMO, a.s. – Veronika Škodíková

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Zpět na vyhledávání

Veronika Škodíková

Master's thesis

Kolektivní smlouva a kolektivní vyjednávání v DPMO, a.s.

Collective Agreement and Collective Bargaining in the DPMO, a. s.

Abstract: Diplomová práce se zabývá analýzou kolektivní smlouvy a kolektivního vyjednávání v konkrétním podniku. Práce je rozdělena na tři části. Teoretická část charakterizuje základní pojmy v oblasti kolektivních smluv a kolektivního vyjednávání. V praktické části je provedena analýza kolektivní smlouvy a kolektivního vyjednávání v dané společnosti. Hodnotící část je zaměřena na zhodnocení kolektivní smlouvy na základě srovnání teoretické části s praktickou částí. Na základě zjištěných nedostatků jsou vyvozeny návrhy a doporučení k případné úpravě kolektivní smlouvy.

Abstract: The thesis deals with the analysis of collective agreements and collective bargaining in a particular company. The work is divided into three parts. The theoretical part describes the basic concepts of collective agreements and collective bargaining. In the practical part, an analysis of collective agreements and collective bargaining in the company is provided. The evaluation part is focused on the assessment of the collective agreement by comparing the theoretical to the practical part. On the base of discovered deficiencies suggestions and recommendations for possible adaptation of the collective agrément are identified.

Keywords: kolektivní smlouva, odborové organizace, kolektivní vyjednávání, kolektivní spory, stávka, výluka, společnost

Keywords: Collective Agreement, Trade Unions, Collective Bargaining, Collective Conflicts, Strike, Lockout, Company

Language used: Czech

Thesis defence

  • Date of defence: 31. 5. 2013
  • Supervisor: Jana Martiníková
  • Reader: Otakar Bačák

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava


Go to top | Current date and time: 23/7/2019 16:27, Week 30 (even)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz