Mgr. Jan Jirásek, Ph.D.

Doctoral thesis

Princip subsidiarity při ochraně základních práv a svobod v Evropské unii

The Principle of Subsidiarity and the Protection of Fundamental Rights in the European Union
Anotácia:
Princip subsidiarity je součástí právního systému Evropské unie od počátku devadesátých let minulého století. V současné době jej lze nalézt v článku 5 odst. 3 Smlouvy o Evropské unii. Toto pravidlo pomáhá určovat, kdo je v případě tzv. sdílené pravomoci oprávněn jednat – zda unie nebo členské státy. Článek 5 odst. 3 Smlouvy o Evropské unii je nicméně úzce zaměřen na podmínky Evropské unie (jde o princip …viac
Abstract:
The principle of subsidiarity has been a part of the legal system of the European Union since the beginning of 90s. Currently, it is to be found in article 5 paragraph 3 of the Treaty on European Union. This rule helps to determine who has the capacity to act in the area of shared competence – whether the Union or the Member States. The rule in the said article is, nevertheless, closely associated …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 9. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 2. 2011
  • Vedúci: prof. JUDr. Vladimír Týč, CSc.
  • Oponent: doc. JUDr. Filip Křepelka, Ph.D., JUDr. Václav Stehlík, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta