Bc. Jiří KARAFIÁT

Diplomová práce

Vliv ozařování na vlastnosti termoplastických elastomerů

Effect of Radiation on the Properties of Thermoplastic Elastomers
Anotace:
Diplomová práce se zabývá studiem vlivu radiačního záření na mechanické vlastnosti termoplastických elastomerů. Mechanické vlastnosti byly porovnány v závislosti na velikosti dávky intenzity záření. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část popisuje procesy radiačního síťování a zkoušky termoplastických elastomerů. V praktické části je uveden popis použitých zařízení a příprava …více
Abstract:
Diploma thesis deals with the influence of beta radiation on the mechanical properties of thermoplastic elastomers. Mechanical properties were compared in the influences of dosis. The work is divided into theoretical and practical part. The theoretical part describes the process of radiation cross-linking and testing of thermoplastic elastomers. In the practical part is a description of the equipments …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 5. 2012
Zveřejnit od: 18. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Zdeněk Holík

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KARAFIÁT, Jiří. Vliv ozařování na vlastnosti termoplastických elastomerů. Zlín, 2012. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 18.5.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 18. 5. 2012 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta technologická
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe