Ing. Milan Klikar

Doctoral thesis

Deriváty malonové kyseliny jako akceptorní části push-pull chromoforů

Malonic acid derivatives as acceptor parts of push-pull chromophores
Abstract:
Malonová kyselina a zejména její funkční deriváty vystupují velmi často jako elektron-akceptorní prekurzory při syntézách push-pull chromoforů. V této disertační práci jsou tedy diskutovány zejména přípravy a následná využití finálních push-pull chromoforů nesoucích elektron-akceptorní skupiny na bázi malonové kyseliny a jejích derivátů jako např. malondinitrilu, alkyl-kyanacetátů a Meldrumovy resp …more
Abstract:
Malonic acid, and in particular its functional derivatives, appear very often as electron-acceptor precursors used in synthesis of push-pull chromophores. This dissertation thesis mainly focuses on the preparation and subsequent utilization of final push-pull chromophores bearing electron-acceptor units based on malonic acid and its derivatives such as malononitrile, alkyl cyanoacetates, Meldrum´s …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 1. 8. 2017
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Date of defence: 24. 11. 2017

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Klikar, Milan. Deriváty malonové kyseliny jako akceptorní části push-pull chromoforů. Pardubice, 2017. disertační práce (Ph.D.). Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická

University of Pardubice

Faculty of Chemical Technology

Doctoral programme / field:
Organic Chemistry / Organic Chemistry