Bc. Lucie Havlíková

Bachelor's thesis

Značka a její působení na zákazníka

The impact of branding on consumer buying behaviour
Abstract:
Tato bakalářské práce řeší současný pohled na branding. V teoretické části jsou představeny pohledy některých autorů na budování značky a její dopad na chování a postoje spotřebitelů. V praktické části se pak práce zabývá značkou GoPro a zhodnocením aktivit této firmy z pohledu brandingu. Vyhodnocení probíhalo na základě online dotazníkového šetření u 100 respondentů a výsledky ukazují, že celkově …more
Abstract:
This bachelor thesis is devolted to the current view of branding. The aim of the theoretical part is to introduce the current view of some authors on brand building and its impact on consumer behavior and attitudes towards brands. In the practical part, the thesis focuses on the GoPro company and evaluation of the company's activities from the branding perspective. The evaluation was conducted on the …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 28. 4. 2020

Thesis defence

  • Date of defence: 26. 6. 2020
  • Supervisor: Ing. Pavel Rosenlacher
  • Reader: Ing. Miloslav Šašek

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní

University of Finance and Administration

Bachelor programme / field:
Economics and Management / Marketing Communication

Theses on a related topic

All theses