Magdalena Raková

Bakalářská práce

Prožitek výtvarného umění prostřednictvím galerijní animace

Experience of art through gallery education
Anotace:
Cílem bakalářské práce je vytvořit vzdělávací program v galerii, realizovat ho a provést následnou evaluaci. V první části se věnuji teoretickým poznatkům, bez kterých by program nemohl vzniknout. Zabývám se v ní různými pojmy, které ke galerijní animaci patří. Nezapomenu se zmínit ani o Oblastní galerii v Liberci, která má s mým programem společnou expozici Na vlnách umění, ve které se celý program …více
Abstract:
The aim of bachelor thesis is create education program in gallery, realize it and make following evaluation. In first part I focus on theoretical knowledge. The entire program would not have been possible without them. This part deals with many terms which are connected with gallery animation. I cannot fogret about Regional gallery in Liberec which has common exposure called On the waves of art, where …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 12. 2015
Zveřejnit od: 17. 12. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Zuzana Pechová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Raková, Magdalena. Prožitek výtvarného umění prostřednictvím galerijní animace. Liberec, 2015. bakalářská práce (Bc.). TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI. Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 17.12.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 17. 12. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická