Libor PELEŠKA

Bachelor's thesis

Metody pro měření superkapacitorů

Supercapacitor measurement methods
Anotácia:
Předkládaná bakalářská práce pojednává o metodách měření superkapacitorů. V úvodu je popsán fyzikální princip funkce superkapacitorů a zhodnoceny jeho základní parametry. Další část probírá téma testování superkapacitorů a hodnotí jejich využití pro zařízení skladující energii. Na konec je provedeno měření základních parametrů a výpočet energetické hustoty a účinnosti.
Abstract:
The following thesis deals with methods of measuring supercapacitor parameters. The first part describes physical principles with overview of basic parameters. Following part contains brief description of supercapacitor tests and overview of applications of supercapacitors as energy storage devices. In the last part, the measurement results are evaluated and compared.
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 6. 2015
Zverejniť od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 6. 2015
  • Vedúci: Ing. Martin Zigler

Citační záznam

Jak správně citovat práci

PELEŠKA, Libor. Metody pro měření superkapacitorů. Plzeň, 2015. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta elektrotechnická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta elektrotechnická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

University of West Bohemia

Faculty of Electrical Engineering

Bachelor programme / odbor:
Electrical Engineering and Informatics / Commercial Electrical Engineering

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.