Václav BOUČEK

Bakalářská práce

Hlavní pohon obráběcích strojů. Planetová převodovka se stupňovou změnou otáček.

The main drive of machine tools. Planetary gearbox with step change of speed
Anotace:
Bakalářská práce je zaměřena na konstrukci dvoustupňové planetové převodovky pro vodorovnou vyvrtávačku. Návrh vychází z již hotové-ho řešení, které se upraví na nové, dle požadovaných vstupních a vý-stupních parametrů. Práce obsahuje rešerše hlavních pohonů obráběcích strojů, výpočet převodovky a výsledný model sestavy s výkresovou dokumentací. Výpočet převodovky je proveden pomocí softwaru KISSsys …více
Abstract:
The bachelor thesis is focused on the construction of a two-stage plan-etary gearbox for a horizontal boring machine. The design is based on a ready-made solution, which is adjusted to the new one according to the required input and output parameters. The thesis contains research of main drives of machine tools, calculation of gearbox and final mod-el of assembly with drawing documentation. The transmission …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 5. 2019
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Doc. Ing. Zdeněk Hudec, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BOUČEK, Václav. Hlavní pohon obráběcích strojů. Planetová převodovka se stupňovou změnou otáček.. Plzeň, 2019. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta strojní

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta strojní
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta strojní

Bakalářský studijní program / obor:
Strojní inženýrství / Stavba výrobních strojů a zařízení

Práce na příbuzné téma