Bc. Karyna Babkova

Bachelor's thesis

The comparison of the sound system of British and American Standard English, and the analysis of the pronunciation of German Deutsche Welle reporters

The comparison of the sound system of British and American Standard English, and the analysis of the pronunciation of German Deutsche Welle reporters
Anotácia:
Cílem této bakalářské práce je popsat a porovnat fonetický systém britské a americké angličtiny a pomocí poslechové metody zjistit, které variantě angličtiny dávají přednost bilingvní a nerodilí mluvčí angličtiny. První část práce popisuje historický vývoj a dvě standardní variety anglického jazyka. V druhé části je představen fonetický popis britské a americké angličtiny z artikulačního hlediska a …viac
Abstract:
The aim of this bachelor's thesis is to describe and compare the phonetic system of British and American English and with the help of the listening method to discover which Standard English is preferable by bilingual and non-native speakers of English. The first part of the thesis describes the historical development of the English language and two Standard English Forms. The second part introduces …viac
 
 
Jazyk práce: English
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 7. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 9. 2018
  • Vedúci: PhDr. Aleš Bičan, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Ondřej Šefčík, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masaryk University

Faculty of Arts

Bachelor programme / odbor:
Philology / General Linguistics