Theses 

Projekt na podporu zaměstnanosti pro osoby nad 50 let ve Zlínském kraji – Ivana Michalovičová

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Ivana Michalovičová

Master's thesis

Projekt na podporu zaměstnanosti pro osoby nad 50 let ve Zlínském kraji

The Project on Support of Employment for Persons over 50 Years in Zlin Region

Abstract: Cílem diplomové práce je analyzovat současnou situaci na trhu práce v oblasti nezaměstnanosti osob nad 50 let ve Zlínském kraji a na základě zjištěných výsledků analýzy navrhnout projekt na podporu zaměstnanosti pro cílovou skupinu. Teoretická část práce popisuje trh práce, charakterizuje problémy vyskytující se na pracovním trhu, zabývá se státní politikou zaměstnanosti, dále pak marketingovým výzkumem a procesem tvorby dotazníku. Praktická část popisuje Zlínský kraj po vymezených stránkách, analyzuje stav zaměstnanosti a nezaměstnanosti ve Zlínském kraji a následně je provedena analýza nezaměstnanosti osob v cílové skupině nad 50 let a vyhodnoceno dotazníkové šetření v této skupině. V projektové části práce je vytvořen projekt s názvem "Zpět do práce 50+", jehož cílem je podpořit nezaměstnané nad 50 let a zvýšit tak možnost jejich uplatnění na lokálním trhu práce.

Abstract: The aim of the thesis is to analyse the current situation at labour market in the area of unemployment of people over 50 in Zlin region, and suggest a project to support employment for a target group on the basis of analysis research. The theoretical part describes labour market. It defines problems appearing at labour market and deals with public employment policy, and marketing research as well as questionaire creation process. The practical part describes Zlin region in specified respects. It analyses the state of employment and unemployment in Zlin region. Subsequently, the analysis of unemployment in the target group of people over 50 years, is done and questionnaire survey about the group is evaluated. A new project "Back to work at 50+" has been created in the project part of the thesis. Its goal is to support the unemployed people over 50 years and increase the possibility to find a vacancy at the local labour market.

Keywords: Trh práce, nezaměstnanost, zaměstnanost, míra nezaměstnanosti, aktivní politika zaměstnanosti

Language used: Czech

  • Date on which the thesis was submitted / produced: 27. 4. 2015
  • Accessible from:: 27. 4. 2015

Thesis defence

  • Supervisor: JUDr. Libor Šnédar, Ph.D.

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 27.4.2015

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 27. 4. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
https://portal.utb.cz/wps/portal/eprihlaska-vysledky?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=39251 Reference to the local database file of the institution
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

The right form of listing the thesis as a source quoted

Michalovičová, Ivana. Projekt na podporu zaměstnanosti pro osoby nad 50 let ve Zlínském kraji. Zlín, 2015. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky

Other references 


Go to top | Current date and time: 18/6/2019 01:00, Week 25 (odd)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz