Bc. Věra VOŽENÍLKOVÁ, DiS.

Master's thesis

Analýza výdajových položek státního rozpočtu se zaměřením na Ústecký kraj

The Analysis of state budget expenditure items focusing on the Ústecký region
Abstract:
Diplomová práce je rozdělena do pěti částí, přičemž první část se zabývá definicí státního rozpočtu z pohledu odborné literatury. Druhá část vymezuje metody, využívané při sestavování územních rozpočtů. Třetí část práce se zabývá rozpočtem Ústeckého kraje, jeho sestavováním a schvalováním. Ve čtvrté části, se diplomová práce zaměřuje na strategie a priority Ústeckého kraje. V páté části je zpracována …more
Abstract:
This thesis is divided into five parts, the first part deals with the definition of the state budget from the perspective of the professional literature. The second part defines the method which are used to compile the local budgets. The third part deals with the budget of the Usti Region, its preparation and approval. In the fourth part, the thesis focuses on strategy and priorities of the Usti Region …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 3. 2017

Thesis defence

  • Supervisor: Ing. Petr Hlaváček, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

VOŽENÍLKOVÁ, Věra. Analýza výdajových položek státního rozpočtu se zaměřením na Ústecký kraj. Ústí nad Labem, 2017. diplomová práce (Ing.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta sociálně ekonomická

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta sociálně ekonomická