Bc. Věra VOŽENÍLKOVÁ, DiS.

Diplomová práce

Analýza výdajových položek státního rozpočtu se zaměřením na Ústecký kraj

The Analysis of state budget expenditure items focusing on the Ústecký region
Anotace:
Diplomová práce je rozdělena do pěti částí, přičemž první část se zabývá definicí státního rozpočtu z pohledu odborné literatury. Druhá část vymezuje metody, využívané při sestavování územních rozpočtů. Třetí část práce se zabývá rozpočtem Ústeckého kraje, jeho sestavováním a schvalováním. Ve čtvrté části, se diplomová práce zaměřuje na strategie a priority Ústeckého kraje. V páté části je zpracována …více
Abstract:
This thesis is divided into five parts, the first part deals with the definition of the state budget from the perspective of the professional literature. The second part defines the method which are used to compile the local budgets. The third part deals with the budget of the Usti Region, its preparation and approval. In the fourth part, the thesis focuses on strategy and priorities of the Usti Region …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 3. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Petr Hlaváček, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

VOŽENÍLKOVÁ, Věra. Analýza výdajových položek státního rozpočtu se zaměřením na Ústecký kraj. Ústí nad Labem, 2017. diplomová práce (Ing.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta sociálně ekonomická

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta sociálně ekonomická

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Fakulta sociálně ekonomická

Magisterský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Regionální rozvoj