Konstantin Ivanov

Bakalářská práce

Feasibility study of the food truck with burgers

Anotace:
Cílem této diplomové práce je provedení studie proveditelnosti food trucku s burgery a vyhodnoceníživotaschopnosti projektu. Práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. Teoretickáčást zahrnuje v sobě základní aspekty projektu a studie proveditelnosti, jako jsou obecné rysy,důležité procesy a metody hodnocení. Praktická část vychází z teoretické části a určuje základnírysy společnosti na bázi …více
Abstract:
The goal of master’s thesis is to perform the feasibility study of the food truck with burgers and toevaluate project’s viability. The thesis is divided into theoretical and practical part. The theoreticalpart recognizes basic aspects of the project and feasibility study, such as general features, importantprocesses and evaluation methods. The practical part is based on the theoretical part anddetermines …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 8. 2018

Obhajoba závěrečné práce

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty

České vysoké učení technické v Praze

Celoškolská pracoviště (studium mimo fakulty)

Bakalářský studijní program / obor:
Management of Development Projects / Project Management of Innovations in a Company